The Return: Forbidden Throne ( 03 )

The Return: Forbidden Throne ( 03 )

chapter3

"အျပန္လမ္း"

အခန္း ( ၃ )

ညေနေစာင္းေခ်ျပီ။ မၾကာမီေမွာင္ေခ်ေတာ့မည္။

ခရီးျပင္းႏွင္လာရသည္ႏွင့္အမွ် ေျခလက္တုိ့ အေတာ္ပင္ ထုံက်င္ကိုက္ခဲလ်က္ရွိသည္။

စီးေတာ္ျမင္းကိုေကာင္းစြာ ေျမျမဳပ္၍ထားခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ေတာအုပ္ငယ္တစ္ခ်ိဳ ့ႏွင့္လြင္ျပင္ႏွစ္ခုေလာက္က ို

သည္အတုိင္းသူေျခလ်င္ေလွ်ာက္၍လာခဲ့ရသည္မဟုတ္လား။ ခပ္လွမ္းလွမ္းက ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚတြင္

ေစတီငယ္တစ္ဆူကိုေရးေရးျမင္ေနရ၍သာ ၾကိဳးစား၍ ဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေစတီပုထုိး မ်ားရွိရာအရပ္အနီးအနားတြင္ လူေနအိမ္မ်ား ရွိေနႏုိင္ေပမည္။ ေရွ ့အနည္းငယ္ ထက္ေလွ်ာက္ျပီးလွ်င္ လူေနအိမ္တစ္ခ်ိဳ ့ေတြ ့ႏုိင္ေကာင္းပါရဲ့။ ေရလည္းအေတာ္ငတ္လွျပီ။ျမင္းကုန္းႏွီးတြင္ခ်ိတ္၍သယ္ခဲ့ေသာ ဘူးသီးေျခာက္တုိ ့ကုိယူလာခဲ့ရေသာ္လည္း ေရကား မက်န္ေတာ့။ဟုိးအေ၀းက မွိန္ျပျပျမင္ခဲ့ရေသာ ေစတီသည္ျမင္ကြင္းတြင္တေျဖးေျဖးရွင္းလင္းလာသည္။ထုံးျဖဴသုတ္ေစတီငယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း  

အျဖဴေရာင္လြင့္၍ ခပ္မြဲမြဲ ညစ္ေထးေထး အေရာင္ေပါက္ေနေခ်ျပီ။ ေစတီဘယ္ဘက္ေအာက္ေျခရွိ

ရင္ျပင္ငယ္မွာတစ္ပိုင္းက်ိဳး၍ ေျမနိမ့္ပုိင္းသုိ့အနည္းငယ္ေစာင္းက်ေနျပီး၊ ေစတီ၏ ငွက္ေပ်ာဖူး  ပါတ္တလည္ရွိအုတ္သားတစ္ခ်ိဳ ့ပဲ့ေၾကြ ေနၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ ့အက္ေၾကာင္းမ်ားၾကားတြင္လည္း

ျမက္မ်ား၊ျခဳံပင္ငယ္မ်ားက ေနရာယူထားၾကေပရာ သည္ေစတီသည္လူသူနီးေသာအရပ္တြင္ ရွိေနျခင္းမ်ိဳး

မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ေစတီေဟာင္း၊ေစတီပ်က္တစ္ဆူသာ ျဖစ္တန္ရာသည္။ လူသူအေရာက္အေပါက္ပင္ရွိပါေလစ။

အနီးအနားတြင္လူေနလူေျခ ရွိတန္ေကာင္းသည္ဟူေသာ စိတ္တုိ့ အနည္းငယ္ အားေလွ်ာ့သြားၾကသည္။

ဟူး

ေလပူတစ္ခ်ိဳ ့ကို မႈတ္ထုတ္လုိက္ရင္း ျမင္ေနရေသာ ေစတီေတာင္းကုန္းေပၚသုိ ့ဆက္တက္သြားရန္သူဆုံး

ျဖတ္လုိက္ရသည္။ မတတ္ႏုိင္ေတာ့။ လူေနအိမ္ေျခ မရွိလွ်င္လည္း ဒီတစ္ညအတြက္ေတာ့ သည္ေစတီေတာင္

ကုန္းေပၚတြင္သာေနရာေကာင္းတစ္ခုရွာ၍ စတည္းခ်နားေနရန္သူဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ ေစတီေတာင္ကုန္းေပၚသုိ ့

သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ထိကရုဏ္းပင္ေလးမ်ား အတန္မ်ားလွသည္။ လွမ္းလိုက္ေသာ

ေျခလွမ္းတုိ့ေျမသုိ ့ျပန္မထိမီပင္ ေလအဟုန္ႏွင့္အဖ်ားခတ္မိေသာ ထိကရုဏ္းပင္တစ္ခ်ိဳ ့က်ံဳ ့၀င္သြားၾက၏။

ငယ္ငယ္ကေရႊနန္းေတာ္နန္းဥယ်ာဥ္တြင္ထိကရုဏ္းပင္ေလးမ်ားကို လက္ေလးႏွင့္ထိ၍ အထူးအဆန္းၾကည့္ခဲ့ရဖူးသည္ကို

အမွတ္ရေနမိသည္။ မိမိက ျမက္ပင္မ်ားထူထပ္ရာ၊ ထိကရုဏ္းပင္ေလးမ်ားရွိသည့္ အနီးအနားသို ့သြားျပီးေဆာ့ကစားတုိင္း

၀န္မင္းၾကီးသုနႏၵက ဂရုတစုိက္အကဲခတ္ေနေလ့ရွိသည္။ ခါက်ဥ္ေကာင္ငယ္ေလးမ်ားကထုိျမက္ပင္မ်ားၾကား တြင္ခိုေအာင္းတတ္ၾကသည္ေလ။ ေသာမနဒီရဲ့နန္းရင္ေသြး မိမိကို အျမဲတေစေစာင့္ေရွာက္ရန္ဖခမည္းေတာ္က အမိန့္ေတာ္ရွိထားသည္မဟုတ္လား။ ၀န္မင္းၾကီး မည္သုိ့လာေပါ့ဆရဲပါ့မည္နည္း။ တစ္ခါတစ္ခါ စုိးရိမ္စိတ္လြန္တတ္ေသာ ၀န္မင္းက မိမိကုိ ခါက်ဥ္ကိုက္ခံထိမည္ဆုိးသျဖင့္ ထိကရုဏ္းပင္ေလးမ်ားအနားမသြားဖုိ ့တားျမစ္တတ္ေသးသည္။ ထုိသုိ့လာ၍ တားျမစ္သည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္လည္း မိမိကထိကရုဏ္းပင္မ်ားကို ကန္ေက်ာက္ပစ္ရေလာက္သည္အထိ ေဒါသပုန္ထခဲ့သည္ခ်ည္း။ မိမိသည္ ေသာမနဒီတုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မင္းဧကရာဇ္၏ သားေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္မဟုတ္လား။ မည္သုိ ့ေသာ သူမ်ိဳးကမွ် မိမိသြားမည့္လမ္းကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းမ်ိဳး မႏွစ္ျမိဳ ့လွေပ။ ထုိစဥ္ကလူမမယ္ကေလးအရြယ္ပင္ျဖစ္လင့္ညား မိမိသည္ေလာက္ေတာ့ မေပ်ာ့ညံ့ခဲ့ေပ။ ဟုတ္သည္ေလ သည္ေလာက္ေသးငယ္ေသာ အေကာင္ငယ္ေလးမ်ားကိုက္၍လည္း ဘာမွျဖစ္မသြားႏုိင္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေသာမနဒီထီးနန္းကို အေမြခံ စံျမန္းရေသာ အခါတြင္လည္း တုိင္းသူျပည္သားတုိ ့ အားကိုးထုိက္ေသာ၊ ခြန္အားၾကီးေသာ မင္းဧကရာဇ္တစ္ပါးသာ မိမိျဖစ္ခ်င္ခဲ့သည္။ မင္းေပ်ာ့၊မင္းညံ့ တစ္ပါး ေတာ့ျဖစ္မလာခ်င္ခဲ့ေပ။ ေျပာ၍သာေျပာရသည္ဖခမည္းေတာ္၏ လက္ရုံးမ်ားျဖစ္ေသာ သစၥာေတာ္ခံ ၀န္မင္းေလးပါးရွိသည့္အနက္၀န္မင္းၾကီး သုနႏၵသည္မိမိအေပၚ သံေယာဇဥ္အရွိဆုံးပင္။ မိမိငယ္ငယ္ကပင္အထိန္းေတာ္တစ္ပါးလုိ မိမိအေပၚရုိက်ိဳးခဲ့သူ၊  မိမိကုိရဲရင္ေသာ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ဂါထာအစီအရင္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးေစခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေျဖာက္

ထိကရုဏ္းပင္ေလးမ်ားကို ျဖတ္နင္းရင္ေရႊနန္းေတာ္ငယ္ဘ၀ဆီေခတၱေရာက္သြားေသာ စိတ္အစဥ္တုိ့ကို

ေျခနင္းသံတစ္ခုက ျပန္လည္ေခၚယူလုိက္သည္။ ေစတီေတာင္ကုန္းငယ္ေပၚသုိ ့တက္လာသည္မွာ

ေစတီငယ္ႏွင့္ပင္အတန္နီးလွေခ်ျပီ။ မိမိမ်က္ႏွာမူရာအရပ္၊ ေစတီငယ္ေနာက္ဘက္ဆီမွ ေျခနင္းသံတစ္ခုကို

သူၾကားလုိက္ရျခင္းပင္။ ေျခသံကို လုံေအာင္ဖြဖြနင္းရင္သစ္ကိုင္းေျခာက္တစ္ခုေပၚ အမွတ္မထင္နင္းလုိက္

မိသည့္အသံမ်ိဳး။ လက္စြဲေတာ္ဓါးေပၚသုိ ့လက္ကို အသင့္အေနအထား ဆြဲကိုင္ရင္း

အသံလာရာဘက္သုိ ့သူေလွ်ာက္သြားလုိက္သည္။

ဟင္

ေစတီငယ္ေထာင့္ခ်ိဳးကြယ္မွလြတ္သည္ႏွင္ ့ျဖတ္ခနဲ ေျပးသြားေသာ အရိပ္မည္းတစ္ခုကို သူျမင္လုိက္ရသည္။

အေတာ္ပင္လ်င္ျမန္ေသာ အဟုန္ႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ရွိေနေသာ သစ္ပင္မ်ားအၾကားေျပး၀င္သြားေသာ္လည္း

ထုိသူသည္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ သူေကာင္းစြာသတိထားမိလုိက္သည္။ အေမွာင္ထုသည္လည္း

တေျဖးေျဖးလႊမ္းမုိးလာေလရာ ရုပ္အဆင္း၊ပုံပန္းသဏၰာန္ကိုေတာ့ ေသခ်ာ မျမင္ရ။

ဟိတ္... ရပ္လုိက္

ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိေအာ္ဟစ္ဟန့္တားလုိက္ျပီး သူမေနာက္သုိ့အေျပးလုိက္သြားလုိက္သည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အေတာ္ပင္သန္မာဟန္ရွိသည္။ ႏုပ်ိဳေသာ ေရႊသပင္တစ္ေကာင္လုိပင္

အေျပးျမန္လွသည္။ အတန္ပင္ေျပးလုိက္ျပီးသည့္ေနာက္ ခရီးပန္းလာေသာ မိမိ၏ေျခေထာက္တုိ ့က

အနည္းငယ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေတာ့သည္။ သူမကား ဆူးေျငာင့္ငယ္တခ်ိဳ ့၊ သစ္က်ိဳးပင္တစ္ခ်ိဳ ့ကို

လႊားကနဲ၊လႊားကနဲ ခုန္ေက်ာ္သြားရင္း ျမင္ကြင္းမွ တစ္ေျဖးေျဖးေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။

ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည္ဆုိရာတြင္လည္း အရွင္းမ်က္ေျခပ်က္သြားျခင္းမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္။ ေမွာင္ထဲမဲထဲတြင္

သဲကြဲစြာမျမင္ရေသာ္လည္း သူမေျပးသြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေတာတုိးသံကိုမွန္း၍

ေတာက္ေလွ်ာက္လုိက္လာခဲ့လုိက္သည္။ ၾကိဳးစားပန္းစား အေျပးလုိက္ေနရင္းသားႏွင့္ပင္

သူမ၏အရိပ္အေျခမွ်ပင္မျမင္ရေတာ့။ အေမွာင္ထုကို အခြင့္ယူအသုံးခ်ရင္း ေျပးလႊားသြားေသာ

ေတာတုိးသံတုိ ့သည္တစ္စတစ္စ ပို၍ ေ၀းကြာသြားရာမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့သည္။

ေျပးရင္းေျပးရင္းႏွင့္ေတာအုပ္ေလးအတြင္း ၀င္မွန္းမသိ၀င္လာမိလုိက္သည္။ ေစတီငယ္ႏွင့္

လည္းအတန္ပင္လွမ္းလာျပန္ျပီထင္သည္။ ပါတ္ပါတ္လည္တြင္လည္း ကၽြန္းပင္ငယ္တစ္ခ်ိဳ ့မွလြဲ၍

အလုိ

သိပ္မကြာလွေသာ အရပ္တြင္မီးေရာင္ျပျပကို သူျမင္လုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဟုတ္သည္မီးေရာင္၊ မီးေရာင္မွ

လူေနအိမ္တဲတစ္လုံးအတြင္းမွ ျမင္ေနရသည့္ ဆီမိီးေရာင္။ ေဘးတြင္လည္း ေရတြင္းငယ္ေလးတစ္ခု။

ေမာဟုိက္ေနေသာစိတ္တုိ ့အတြက္အနားရစရာတစ္ခုျမင္လုိက္ရသလုိ အနည္းငယ္၀မ္းသာသြားမိသည္။

ေျပးလႊားခဲ့ရ၍ ္ေမာဟုိက္ေနျခင္းမ်ား ေျဖေလ်ာ့ရန္ ဒူးကို အသာညႊတ္ကာ ေလကိုတစ္၀ၾကီး ရႈသြင္းလုိက္ျပီးသည္ႏွင့္ထုိတဲအိ္မ္ေလးရွိရာအေျပးတပိုင္း ေလွ်ာက္လာလုိက္မိသည္။

အထဲတြင္လူရွိေနမည္မွာေသခ်ာသည္။ ေစာေစာက အေျပးႏွင္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီးပင္

ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏုိင္ေသးသည္မဟုတ္လား။ မည္သူပင္ျဖစ္ပါေစ သူ့အတြက္ေသာက္သုံးေရ

အနည္းငယ္ေတာ့ ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္ပင္။ တဲအိမ္ငယ္သည္ ရြာဇနပ္ပုဒ္မ်ားတြင္ေတြ ့ရေလ့ရွိေသာ

ေလးပင္ေထာက္ဓနိမိုး တဲငယ္တစ္လုံးပင္။ ၀ါးၾကမ္းခင္း၊ ဓနိကာထားျပီးအတန္ပင္ေဟာင္းႏြမ္းေနေလျပီ။

က်ိဳးတိုးက်ဲတဲ ၀ါးခင္းနံရံမ်ားမွ မႈိနံတစ္ခ်ိဳ ့ပင္ရေနေသးသည္။ တဲအိမ္အျပင္နားတြင္ စဥ္ ့အိုးတစ္လုံးႏွင့္ အုိးကြဲတစ္ခ်ိဳ

 အျပင္ ဘူးစဥ္ေဟာင္းတစ္ခုလည္းရွိေနေပသည္။ စဥ့္အုိးကား ေရတစ္စက္မွ်မရွိေအာင္ပင္ေျခာက္ကပ္ေနေသာ္လည္း ဘူးပင္မ်ားကေတာ့ စိမ္းစုိလ်က္ပင္ရွိေနေသးသည္။

အိမ္ရွင္တုိ့

အိမ္ရွင္တုိ့ရွိပါသလား

အတြင္းမွ မည္သည့္အသံမွ်မၾကားရ။ ဆီမီးအလင္းေရာင္ကေတာ့ အတုိင္းသားျမင္ေနရသည္။

လူေတာ့ရွိေနဟန္မေပၚ။ ေလးပင္ေထာက္အိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကမ္းခင္းအေတာ္ပင္နိမ့္လွရာ

၀ါးၾကမ္းခင္းေပၚသို ့ေျခလွမ္းလုိက္ျပီး သည္အတုိင္းပင္တက္သြားလုိက္သည္။

ဂ်ြီ

ယုိင္နဲ ့နဲ ့ ဓနိကုိ ၀ါးျခမ္းကပ္ ရိုက္ထားေသာ တံခါးအား အသာတြန္းရင္း

အိမ္ရွင္တုိ့

အိမ္အတြင္းသုိ ့တစ္ခ်က္အကဲခတ္လုိက္သည္။ အေရွ ့ဘက္ျခမ္း သစ္သားပုံးတစ္ခုေပၚတြင္

ဆီမီးခြက္ငယ္တစ္ခု။ထုိဆီမီးခြက္မွအလင္းကို မိမိျမင္ေနရျခင္းျဖစ္မည္။ ေဘးနားတြင္

၀ါးေက်ာခင္းဖ်ာငယ္အနားစုတ္တစ္ခု။ေက်ာခင္းတစ္ေနရာစာတြင္ ေျပာင္ေနသည္မွလြဲ၍

ေဘးပါတ္ပါတ္လည္တြင္ဖုန္မ်ား၊ သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ားက ေနရာအႏွ ့ံ။ အခန္းတြင္း ေထာင့္က်က်ေနရာမ်ားတြင္ ပင့္ကူမွ်င္မ်ား၊ ေျပာင္းဖူးခြံအမႈိက္သရုိက္မ်ားလည္းရွိေနေသးေပရာ တစ္ေယာက္ေယာက္ ခရီးတစ္ေထာက္နားထားသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။

သည္ပုံေထာက္လွ်င္သည္တဲငယ္တြင္အျမဲတမ္းေနေသာတဲပုိင္ရွင္တစ္ေယာက္ေတာ့မျဖစ္တန္ရာ။ ခရီးသြားတစ္စုံတစ္ေယာက္ေပေလာ။ မည္သုိ ့ဆုိေစေတာ့ ထုိတစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ အနီးအနား၀န္းက်င္တြင္ရွိေနရမည္။ ဆီမီးထြန္းထားေသာ မီးစာသည္ အသစ္ၾကီးရွိေနေသးသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္ကေတာ့ ေစာေစာက အေျပးေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီးပင္ျဖစ္ေခ်မည္။ ထုိအမ်ိဳးသမီးသည္လည္း မိမိကိုျမင္သည္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေျပးႏွင္ရသနည္း။

ဟူး

အေတြးေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ သက္ျပင္းတစ္ခု ေျဖးေလးစြာခ်လုိက္ရင္း ၀ါးေက်ာခင္းေပၚထုိင္ခ်လုိက္သည္။ သြားေခ်ျပီ။ ေသာက္သုံးေရအနည္းငယ္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားမိသည္မွာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။ အတန္ပင္ခရီးပန္းလာသည္ျဖစ္ရကား

ေရအေတာ္ငတ္လွျပီျဖစ္သည္။ ေရ...ေရ...ေရေရဘယ္မွာရႏုိင္ပါ့။ ဟာ...ခဏ..ခဏ..သည္တဲအိမ္ကို ျမင္တုန္းက

ေဘးတြင္ေရတြင္းငယ္တစ္ခုရွိသည္ေလ။ တဲအိမ္အတြင္းမွာ လူရွိေကာင္းရွိႏုိင္ရဲ့ဟူေသာ အေတြးႏွင့္

ေရတြင္းငယ္ကို ေက်ာ္လာမိလုိက္သည္ထင့္။ ခ်က္ခ်င္း ဆတ္ကနဲ ထလုိက္ျပီး တဲအိမ္အျပင္ထြက္လာလုိက္သည္။

ေရတြင္း၊...ေရတြင္း ဘယ္နားမွာပါလိမ့္။ တစ္ခ်က္ေလာက္မ်က္စိကစားလုိကသည္ႏွင့္ တဲအိမ္္၏

အေနာက္ေျမာက္အရပ္တြင္ရွိေနေသာ ေရတြင္းကိုလေရာင္ေအာက္တြင္သူေကာင္း စြာျမင္လုိက္ရသည္။

ေရတြင္းေဘာင္ေပၚတြင္ျမက္ပင္တစ္ခ်ိဳ ့ေပါက္ေနၾကျပီး ေရတြင္းနံရံအုတ္သားတုိ ့သည္လည္း မြဲေျခာက္ေျခာက္ရွိေခ်၏။ ေရမွရွိပါေလစ။ စုိးရိမ္စိတ္အနည္းငယ္ႏွင့္ေရတြင္းသုိ့သြားဖုို ့ရန္ေျခလွမ္းျပင္လုိက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ပဲ တစ္စုံတစ္ခုကို အာရုံခံလုိက္မိသည္။ မသုိးမသန့္အာရုံတစ္ခု၊ အႏၱရာယ္အေငြ ့အသက္တစ္ခု။ ပါတ္၀န္းက်င္သည္လည္း ပကတိတိတ္ဆိတ္ေမွာင္မဲလ်က္။ လေရာင္မႈံျပျပေအာက္တြင္မ်က္ႏွာမူရာအရပ္ရွိ၀ါးရုံေတာတစ္ခ်ိဳ ့ႏွင့္ က်ြန္းပင္တစ္ခ်ိဳ ့ကိုေတာ့

သူရွင္းစြာျမင္ေနရေသးသည္။ သုိ့ဆုိလွ်င္........ ေက်ာမလုံေသာ မသိုးမသန့္ခံစားခ်က္တုိ့ႏွင့္

ေက်ာေပးထားရာအရပ္သုိ ့သူလွည့္ၾကည့္လုိက္သည္ႏွင့္

၀ွီး

လႊဲရုိက္ခ်လာေသာ သစ္သားတုတ္ကို အျမန္ေရွာင္တိမ္းရင္း၊ သစ္သားတုတ္ကိုင္ထားေသာထုိသူကို

ေစာင့္တြန္းခ်လုိက္သည္။ ထုိသူကားေနာက္သုိ ့ဖင္ထုိင္လဲက်သြားေလသည္။ လဲက်သြားသည့္တုိင္

နာက်င္ဟန္မျပ၊ သည္အတုိင္းေတာင့္ေတာင့္ၾကီးဆက္ထုိင္ေနလ်က္။ မြဲေျခာက္ေျခာက္အသားအေရတုိ ့ကား

အနဲငယ္တြန္ ့ေက်ေနသေယာင္ရွိသည္။ ေခါင္းတြင္ပါတ္ထားေသာ အ၀တ္စုတ္ႏွင့္ ခါးစည္းပုဆုိးတုိ ့သည္အနားသတ္

တုိ ့ျပဲကာဆံပင္မ်ားဖြာလန္က်ဲေနၾကေခ်ေသး၏။ ၾကည့္ရပုံေထာက္လွ်င္တဲအိမ္ရွင္မ်ားေပေလာ။ မ်က္ႏွာစိမ္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေန၍ ရန္လုိျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။

သည္မွာဗ်...ေရာင္းရင္းၾကီး

ကၽြႏု္ပ္က ခရီးသြားတစ္ေယာက္ပါ။ သည္တဲအိမ္မွာ မီးေရာင္ျမင္တာနဲ ့လာခဲ့လုိက္တာပါ။

စကားကို တစ္လုံးခ်င္းေျပာရင္း ထုိသူအနားသုိ့သတိထားကာ တစ္လွမ္းခ်င္းတုိးကပ္သြားလုိက္သည္။

ထုိသူကား ထုိင္ေနတုန္းအေနအထားႏွင့္ အသက္ကို ျပင္းျပင္းရႈေနသေယာင္ရွိသည္။

ေရာင္းရင္းၾကီး....သည္မွာဗ်...ေရာင္း....”

၀ုန္း

စကားပင္မဆုံးလုိက္ထုိသူသည္လဲက်ေနရာမွ ရုတ္တရက္ထလုိက္ျပီး ၄င္း၏ လက္သည္းရွည္ၾကီးမ်ားႏွင့္

လွမ္း၍ ကုတ္ျခစ္တုိက္ခုိက္ေတာ့သည္။ ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္ပါတ္လွည့္ေရွာင္တိမ္းရင္း ထုိသူ၏ ေနာက္ေက်ာကို

လက္၀ါးႏွင့္ခတ္ဆတ္ဆတ္တစ္ခ်က္ရုိက္ခ်လုိက္သည္။ အရွိန္ႏွင့္ ေရွ ့သုိ့ခလုပ္တုိက္သြားေသာ

ထုိသူကိုၾကည့္ရသည္မွာ သူရူးတစ္ေယာက္ႏွင့္တူလွသည္။ အားရွိသည့္ပုံလည္းမေပၚလွ။

အသိဥာဏ္လည္းကင္းမဲ့ေနသေယာင္ရွိသည္။ ေဟာ နီေၾကာင္ေၾကာင္မ်က္လုံးႏွင့္ မိမိကို စိုက္ၾကည့္ေနျပန္ျပီ။

သည္မယ္..သည္မယ္..ေရာင္းရင္းၾကီးကၽြန္

အက်ိဳးသင့္၊အေၾကာင္းသင့္ စကားဆက္ရန္ၾကိဳးစားလုိက္ေသာ္လည္း စကား မဆုံးလုိက္ျပန္၊။ ေရွ ့သုိ့ေျပး၀င္

တုိက္ခုိက္လာျပန္သည္။ ခက္ေခ်ျပီ။ မိမိလုိ သန္မာထြားၾကိဳင္းေသာ မင္းေယာက်ၤားတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့

သည္လူကို လွဲသိပ္လုိက္ရန္မွာ ဓါးတစ္ခ်က္ဆြဲရန္ပင္မလုိအပ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ အေျခအေနကို နဲနဲမွ်ပင္ မသုံးသပ္တတ္သနည္း။ အခုလုိ ကမူးရႈးတုိးတုိက္ခုိက္ေန၍လည္း မိမိအတြက္ဘာ ျပႆနာမွမရွိေပ။

အခုလည္း အသာေလးေရွာင္ေပးလုိက္ယုံႏွင့္

ဘုန္း

ထုိသေကာင့္သားကား ေနာက္တစ္ၾကိမ္သူ့အရွိန္ႏွင့္သူ ပါသြားကာ ေရွ ့သုိ့လဲက်သြားျပန္သည္။

က်ြတ္

သူစိတ္မရွည္ခ်င္ေတာ့၊ ခရီးပန္းလာရသည့္အထဲ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေတြႏွင့္လာေတြ ့ေနရသည္မသိ။

အုိ...သည္မယ္ဗ်...ေရာင္းရင္းၾကီး...ကၽြႏု္ပ္က

ေလသံမာမာႏွင့္ စကားကို ဆက္လုိက္သည္၊

ကၽြႏု္ပ္က

ဟင္

ဒါေတြက ဘာေတြတုန္း။ အေတာ္ပင္ေၾကာင္အမ္းအမ္းျဖစ္သြားမိသည္။ ၾကည့္ေလ...ထုိလူလဲက်သြားတဲ့ ေနရာ

အေနာက္ဘက္၀ါးရုံေတာထဲတြင္ မဲမဲ၊ မဲမဲႏွင့္ အရိပ္ေတြ၊ အရိပ္ေတြဆုိတာ နည္းသည္မဟုတ္။ ေစာေစာက မိမိ သတိမထားမိ၍ေလာ၊ အခုမွေရာက္လာၾကျခင္းေပေလာပင္ မသဲမကြဲျဖစ္ရင္းေၾကာင္ေငးၾကည့္ေနစဥ္ လဲက်သြားေသာ

သေကာင့္သားကျပန္လည္ထရပ္လုိက္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ထုိ အရိပ္ မည္းမ်ားကလည္း ၀ါးရုံေတာေမွာင္ရိပ္အတြင္းမွ မိမိဆီသို ့ေရွးရႈကာတေျဖးေျဖးတုိးထြက္လာၾကသည္။ ၀ါးရုံေတာ အေမွာင္ရိပ္ကို

လြန္ကာ တုိးထြက္လာေနေသာ ၄င္းတုိ ့၏ ပုံပန္းသဏၰာန္မ်ားကား လေရာင္ေအာက္တြင္ အတန္ပင္ျမင္သာ၊ ထင္သာရွိလာသည္။ မ်က္ေထာင့္မ်ားနီ၍ စူးစူးစုိက္စုိက္ၾကည့္ေနေသာ မ်က္လုံးမ်ားမွာ ေသေနၾကျပီး၊ တစ္စုံတစ္ရာ၏ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကိုခံထားရသလုိ ရွိေနၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ လက္ဗလာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ ့က သစ္သားတုတ္မ်ား၊ ေလးျမွားမ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ထားၾကျပီး၊ တစ္ခ်ိဳ ့က ထင္းခုတ္ဓါးမ်ား ကို အားမပါတပါကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။ အသားအေရမ်ားမြဲေျခာက္ေနသည္မွာလည္း အသက္ရွိေသာ လူမ်ားႏွင့္ပင္မတူေတာ့။ အဘယ္သုိ ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ားရွိေနပါ၍နည္း။ သည္အေျခအေနသည္ မည္သုိ ့မွ် ပုံမွန္မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ၄င္းတုိ ့ကား ရန္မူ တုိက္ခုိက္လုိဟန္ရွိေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္လုိက္သည္ႏွင့္ လက္စြဲေတာ္ ဓါးကို ဆြဲထုတ္ကာ တုိက္ခိုက္ရန္ အသင့္ျပင္လုိက္ရသည္။

ဂါး

မိမိထင္ထားသည့္အတုိင္းပင္ သေကာင့္သားမ်ားက တေျဖးေျဖးေလွ်ာက္လာရာမွ အရွိန္ကို တုိးလုိက္ၾကျပီး အဟုန္ႏွင့္ ေျပး၀င္တုိက္ခုိက္လာၾကေတာ့သည္။

ဂါး..ဂရား

ဘုန္း

ေရွ ့ဆုံးမွေျပးတက္လာေသာ သစ္သားတုတ္ကိုင္ထားသူတစ္ေယာက္ကို အားႏွင့္ေဆာင့္ကန္ခ်လုိက္သည္။ ၄င္းအေနာက္မွလုိက္လာေသာသူ သုံးေလးေယာက္ေလာက္ ဟန္ခ်က္ပ်က္လဲက်သြားၾကသည္။ ထုိသူမ်ား လဲက်သြားသည့္

အခုိက္မွာပင္ ၄င္းတုိ ့ေနာက္မွလုိက္လာေသာ ဓါးမကိုင္ သူတစ္ေယာက္က ဓါးႏွင့္လႊဲခုတ္လာသည္။

၀ွစ္

အေနာက္သုိ ့ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ကာ ခါးကို အနည္းငယ္ေကာ့လုိက္ျပီး ခႏၶာကိုယ္ကို ႏွိမ့္၍ေမာ့ခ်ေရွာင္တိမ္းလိုက္ေသာအခါ သေကာင့္သားခုတ္ခ်လုိက္ေသာ ဓါးခ်က္က ေလထဲတြင္တစ္ပါတ္လည္သြားျပီး ေဘးမွတက္လာေသာ အျခားတစ္ေယာက္ကို

ခုတ္မိသြားသည္။ ထူးဆန္းသည္ကား အခုတ္ခံရေသာ သေကာင့္သားကား နာက်င္ဟန္မျပ၊ တစ္ခ်က္မွ်ညည္းလုိက္ျခင္းပင္ မရွိ။ ေကြးညြတ္သြားေသာ ဒူးတုိ ့ကို ျပန္မတ္ကာ အေနာက္ဘက္သုိ ့ တစ္ခ်က္လွည့္ရင္း လက္စြဲေတာ္ဓါးကို တစ္ခ်က္ ေ၀ွ ့ခ်လုိက္သည္။

၀ွီးး….”

 ၀ုန္းဘုန္းအုန္း

အနားတြင္ရွိေနေသာ စဥ့္အုိးကို ရုိက္မိျပီး ကြဲထြက္သြားကာ အုိးကြဲစတုိ ့လြင့္စင္သြားၾကသည္။ တစ္ပါတ္လည္သြားျပီးသည္ႏွင့္ လက္စြဲေတာ္ဓါးကို ပုခုံးေပၚထမ္းတင္လ်က္သား အေနအထားတြင္ခဏရပ္လုိက္ျပီး အေျခအေနကို အကဲခတ္ၾကည့္ရန္ ၾကိဳးစားလုိက္စဥ္ လက္ဗလာသူရူးတစ္ခ်ိဳ ့ကခုန္၀င္လာျပန္သည္။ ဓါးကို အျမန္ျပန္လႊဲရုိက္ခ်လုိက္ျပီး၊ ပင့္ဓါးတစ္ခ်က္ ထပ္ျဖည့္လုိက္သည္တြင္

ဟင္

ဓါးသြားႏွင့္လႊဲခုတ္မိလုိက္ေသာ သူမ်ားကား ေလျပင္းျပင္းအတုိက္ခံရေသာ ျပာမႈန္၊ျပာခဲမ်ားကဲ့သုိ ့အမႈန္မ်ားျဖစ္ကာ လြင့္စင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္။ စီးေတာ္ျမင္းကို ပစ္ခ်ခဲ့သည့္ မုဆုိးကို ရုတ္ခ်ည္း ေျပးျမင္မိသြားသည္။ သည္သူရူးမ်ားကား

ဆက္စပ္မႈရွိေနဟန္ရွိသည္။

ဂါး…”

စဥ္းစားခ်ိန္ပင္မရလုိက္ ဓါးမကိုင္ထားေသာ သူရူးတစ္ေယာက္က ၀င္လာျပန္သည္။ ဒင္း အနားသုိ ့မေရာက္မွီတြင္ပင္ ညာဒူးကိုတစ္ခ်က္ေကြးလုိက္ျပီးလက္စြဲေတာ္ဓါးကို ဆန္ ့ထုတ္ကာ ေစာင့္ထုိးခ်လုိက္သည္။ သည္တစ္ေယာက္လည္း အမႈန္ျဖစ္သြားျပန္သည္။ ထုိ ့ေနာက္

ဂါး..ဂရား

အေနာက္ဘက္မွ တစ္ေယာက္၀င္လာျပန္သည္။ ညာဒူးကိုတစ္ခ်က္ျပန္သိမ္းလ်က္သားႏွင့္ပင္ ဓါးေနာင့္ကိုအေနာက္တည့္တည့္ေစာင့္ခ်ထည့္လုိက္သည္။ အရႈိက္ကိုထိကာ ေရွ ့သုိ ့ငိုက္က်လာေသာ ဒင္း ေခါင္းကို

ဖမ္းထိမ္းလိုက္ျပီး ေရွ ့သုိ ့ဆြဲခ်ကာ အေရွ ့မွတက္လာေသာ အျခားသူရူးမ်ားထံ ပစ္ခ်လုိက္သည္။ အထပ္လုိက္ လဲျပိဳသြားေသာ

အထဲမွ ျပန္ထလာေသာ ေရွ ့ဆုံးမွသူရူး၏ ေခါင္းကို ဆံပင္မွဆြဲယူကာ တဲနံရံဘက္သုိ ့ပစ္ခ်လုိက္သည္။ နဂုိကမွ ေဆြးႏွင့္ေသာ ၀ါးနံရံအတြင္း ေခါင္းစုိက္၀င္သြားေသာ သေကာင့္သားကား ယက္ကန္ယက္ကန္ႏွင့္ ဂူးဂူးဂါးဂါးႏွင့္ ေဒါသတၾကီးေအာ္ဟစ္ေန ေသးသည္။ ဒင္းအား ေငးၾကည့္ေနရန္အခ်ိန္ကမရွိ ေဘးမွ ထပ္၀င္လာျပန္ေသာ တုတ္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္တိမ္း လုိက္ရင္း လွည့္ထြက္လုိက္ရျပန္သည္။ သတိထားေရွာင္တိမ္းလိုက္ပါေသာ္လည္း ေရွာင္တိမ္းသည့္ဘက္မွာရွိေနေသာ သေကာင့္သား ေနာက္တစ္ေကာင္က လက္သည္းႏွင့္လွမ္း၍ ကုတ္ခ်လုိက္ျပန္ရာ လက္ေမာင္းတြင္ ရွပ္၍ျခစ္မိသြားေသးသည္။

ေတာက္

က်ားးးး…..”

ေထာင္းကနဲထြက္လာေသာ ေဒါသတုိ ့ႏွင့္ လက္စြဲေတာ္ဓါးကို ဘယ္ညာတစ္ခ်က္ျပီး တစ္ခ်က္ ဆက္တုိက္ ေ၀ွ ့ရမ္းကာ ဓါးလြယ္ခုတ္မ်ား ဆက္ကာဆက္ကာ ခုတ္ခ်လုိက္သည္။ ဓါးဖ်ားေအာက္တြင္ အမႈန္ ့ျဖစ္ကာ သေကာင့္သားမ်ား တစ္ေကာင္ျပီး တစ္ေကာင္လြင့္ပါသြားၾကသည္။ ေဘးပါတ္ပါတ္လည္မွ ထုိအမည္မသိသူရူးမ်ားသည္ကား မကုန္ႏုိင္ေသး။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ၀ုိင္းခ်လာျပန္သည္။ သည္တစ္ခ်ီတြင္ေတာ့ ဒူးကိုအျမန္ေထာက္ခ်လုိက္သည္ႏွင့္တစ္ဆက္တည္း ဓါးကို ညာဘက္ခါးေစာင္းမွ၊ ဘယ္ဘက္ခါးေစာင္း၊တစ္ခါ ညာဘက္ခါးေစာင္းအထိ တရစပ္ဆြဲခ်ေမႊ ့ရမ္းေပးလုိက္သည္။

ေသၾကေပေရာ့

ဒူးေထာက္ကာ ေမႊ ့ရမ္းရင္း အရွိန္ႏွင္ ့ေရွ ့သုိ ့ေရြ  ့သြားရာမွျပန္အထတြင္ ေျခတစ္ဘက္ေပၚအားယူရင္း တစ္ခ်က္ခုန္လုိက္ျပီး ဓါးလက္ကိုင္ကို လက္ႏွစ္ဖက္လုံးႏွင့္က်စ္ေနေအာင္ ဆုပ္ကိုင္လုိက္ရင္း ေျမျပင္ေပၚသုိ ့အားႏွင့္ အသားကုန္ရုိက္ခ်လုိက္သည္။

အုန္း၀ုန္း

ပါတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံး ဖုန္မႈန္ ့မ်ား၊ ဓါးႏွင့္ခုတ္မိေသာ သေကာင့္သားတုိ ့၏ ျပာမႈန္ ့မ်ားႏွင့္ လႊမ္းျခဳံသြားေတာ့သည္။

ဟင္းဟင္း…”

ဖုန္မႈန္မ်ား၊ ေခြ်းမ်ားၾကားတြင္ ခုတ္ခ်လုိက္ေသာ ဓါးခ်က္ႏွင့္အတူ ဒီပ အသက္ကို ခပ္ျပင္းျပင္းရႈေနမိသည္။ တစ္ခ်က္မွ မနားရေသးေသာ ခရီးပန္းလာသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုံမွန္ထက္ပင္ပုိ၍ ေဒါသထြက္ေနမိသည္။  မိမိ မရွိေနေသာကာလအတြင္း ေသာမနဒီတြင္အဘယ္သုိ ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေလသည္မသိ။ အသိဥာဏ္ မရွိသလုိ ထုံထုိင္းထုိင္း သူရူးမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းမဲ့တုိက္ခုိက္ေနရသည္မွာ အဓိပၸါယ္မရွိလွ။ အခုေတာ့ သင္းတုိ ့ေတြ အကုန္ ဇာတ္သိမ္း သြားၾကျပီထင္ရသည္။ အနားတြင္တစ္ေကာင္တစ္ျမွီးမွ မျမင္ရေတာ့….

၀ွစ္

ဒုတ္

အမွတ္မထင္ ၀င္လာေသာျမွားတံက ဓါးကိုေမွးကိုင္ထားသည့္ ဘယ္ဘက္ လက္ဖ်ံကို လာစုိက္ေလသည္။ ဘယ္နားက ဘယ္လုိေသာသူကပစ္ျပန္ျပီလဲ။ ဆင့္ကဲ၊ ဆင့္ကဲထြက္လာေသာ ေဒါသတုိ ့ႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ကို ကမူးရႈးတုိး ၾကည့္လုိက္မွ ၀ါးရုံေတာအနီးရွိ ကုန္းကမူေပၚတြင္ျမွားသမားသူရူးတစ္ခ်ိဳ ့က်န္ေနေသးေၾကာင္း သတိထားမိလုိက္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္….

က်ား

လက္စြဲေတာ္ဓါးကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ကုိင္လုိက္ရင္း ျမွားသမားမ်ားရွိရာ ကုန္းကမူနားသုိ ့ က်ားရဲ တစ္ေကာင္၏အဟုန္ႏွင့္ေျပးတက္ကာ  အားယူ လႊဲေ၀ွ ့ထည့္လုိက္သည္။

၀ွီး

က်ယ္ေလာင္ေသာေလတုိးသံတစ္ခုႏွင့္အတူ ဓါးသြားထိပ္ဘက္မွ ျဖတ္ခနဲတစ္ခ်က္လင္းလက္သြားျပီး ျမွားသမားတစ္ေယာက္လြင့္စင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပန္သည္။ တစ္ဆက္တည္းဆုိသလုိ ဘယ္၊ညာႏွစ္ခ်က္ ဓါးလႊဲခုတ္ ခုတ္ခ်လုိက္ရင္း အားယူကာ ဓါးသြားကို ေျမျပင္ေပၚသုိ ့ဆင့္ကာ၊ဆင့္ကာ ရုိက္ခ်လုိက္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ဓါးခ်က္ေအာက္တြင္ ေျမျပင္တစ္ခုလုံး တုန္ခါသြားသည့္အလား ဓါးသြားက်ရာ အနီးအနား ေျမျပင္တုိ ့ကြဲအက္ လြင့္စင္ကုန္ၾကသည္။ ဓါးသြားမ်ားၾကားတြင္ ျမွားသမားတုိ ့ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ အမႈန္ ့ျဖစ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကေသာ္လည္း ဒီပကား မရပ္ႏုိင္ေသး။ ေဒါသတၾကီးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ဓါးခ်က္မ်ားကို ဆင့္ကာ ဆင့္ကာ ခုတ္ခ်ေနျပန္သည္။ ႏွစ္ခ်က္၊ သုံးခ်က္ဆက္ကာ၊ဆက္ကာ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ခုတ္ခ်လုိက္ျပီးမွ …………..

…………………………………………………….

…………………………………………………….

ပါတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံး တဒဂၤမွ်တိတ္ဆိတ္သြားျပီးတစ္ခဏအၾကာ…..

ဗ်ဳန္း

တဲအိမ္အနားတြင္ရွိေနေသာ ဘူးစဥ္ေဟာင္းၾကီး ပုံပ်က္ကာလဲျပိဳက်သြားသည္။ သိမ့္သိမ့္တုန္ေနေသာ ေျမျပင္မွ ရုိက္ခတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေခ်မည္။

 

လေရာင္သာသာေအာက္ ေျမကြက္လပ္ကြင္းျပင္ေလးတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပ်က္သြားေသာ ထုိတုိက္ပြဲငယ္ကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ကေစာင့္ၾကည့္ေနေလသည္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ သရက္ပင္တစ္ခု၏ အျမင့္ကိုင္းတစ္ခုေပၚတြင္ မတ္မတ္ရပ္လ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ သူမ၏ မ်က္လုံးတစ္ဘက္ကို အ၀တ္စျဖင့္အုပ္စည္းထားသည္။  ေစာင့္ၾကည့္ေနမိသည္ဆုိေသာ္လည္း သူမ ျမင္သည္ကား ေသာမနဒီ၏အိမ္ေရွ ့စံ ဒီပကို မဟုတ္၊ ဒီပဆုိသည္ကိုလည္း မသိ၊ စိတ္လည္းမ၀င္စား၊ သူမ စိတ္၀င္စားသည္ကား ဓါးခ်က္ထိ၍ ျပာမႈန္ ့ျဖစ္ကာလြင့္စင္သြားေသာ သူရူးမ်ားဆီမွ ထြက္လာသည့္ အနီေရာင္ အလင္းစေလးမ်ားကိုသာ။ ထုိအလင္းစေလးမ်ားကို ေတာ့ တရစပ္တုိက္ပြဲ၀င္ေနရသည့္ ဒီပကား ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ သာမာန္လူတုိ ့၏မ်က္စိႏွင့္ျမင္ေတြ ့ရႏုိင္သည့္ အရာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ေပ။ သုိ ့ရာတြင္ သူမအဖုိ ့ေတာ့ အေရးပါလွသည္။ ထုိအလင္းစေလးမ်ား ေတာအုပ္ထဲသုိ ့တုိး၀င္ေပ်ာက္ကြယ္မသြား မွီ လုိက္လံစုေဆာင္းရေပဦးမည္။ 

You cannot copy content of this page